Projekt denného tábora pod názvom RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY 2021, napísal minulý týždeň svoju poslednú kapitolu. Práve šiesty turnus bol posledným. Môžeme úspešne bilancovať, a s konštatovaním dobre odvedenej práce, ktorá viedla k úsmevu na tvárach  detí a spokojnosti ich rodičov, vieme napísať ďakujeme rok 2021 a už teraz začíname premýšľať nad zlepšením celého projektu pre rok 2022.

Základne fakty: VI. turnsu

 • Prihlásených detí: 40
 • Počet animátorov: 5

Program bol vedení v duchu názvu denného tábora a teda orientácia bola na športové aktivity. PrináŠame Vám stručný prehľad aktivít, v práve skončenom poslednom turnuse RŠP 2021.

PONDELOK

 • Úvodný príhovor vedúceho animátorov (základné pravidlá a informácie)
 • Areál netradičných športov (hranie futbalu, florbalu, vybíjanej, tenis)
 • Obed a oddych
 • Maľovanie vlajok
 • Preliezky

UTOROK

 • Kúpalisko Tehelné pole
 • Obed a oddych
 • Turnaj v prehadzovanej
 • Preliezky

STREDA

 • Hrad Devín
 • Obed a oddych
 • Petangový turnaj
 • Preliezky

ŠTVRTOK

 • Opekačka vo Vrakunskom lesoparku
 • Súťaže družstiev a vyhodnotenie

PIATOK

 • Kúpalisko Tehelné pole
 • Obed a oddych
 • Lovci pečiatok
 • Preliezky

Hlavný vedúci animátorov Ing. Andrej Pustay: „Poslednému turnusu prialo dobré počasie a preto sme to  využili na aktivity pod holým nebom s využitím našich krásnych športových areálov. Počas týždňa sme deťom pripravili plnohodnotný program, ktorý zahŕňal výlet na hrad Devín, opekanie špekáčikov vo Vrakunskom lesoparku či kúpanie sa na Tehelnom poli. Posledný turnus bol však aj smutný, pretože išlo o posledný denný tábor v tomto roku. Preto by som rád poďakoval našim animátorom Andrejke, Barborke, Veronike, Janke a Adriánovi za ich odvedenú prácu. Dlhých šesť týždňov plných športu a zábavy nás povzbudilo do ďalšej práce a pevne veríme, že o rok sa s deťmi znovu stretneme v našom tábore.“