Rok 2023 sa pomaly, ale isto blíži ku svojmu koncu a prichádza čas bilancovať. RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. to nie sú len športové aktivity pre materské, základné školy a širokú verejnosť, ale aj správa športovísk na území mestskej časti. Začiatok roka priniesol vlnu neistôt, súvisiacu najmä s vysokou infláciou a extrémnym nárastom cien energií. Kolektív RŠK, p.o. je však nezlomný a chod príspevkovej organizácie, podujatia a prevádzku športovísk zvládol s gráciou. Obyvatelia Ružinova nepocítili obmedzenie prevádzok jednotlivých športovísk, deti z materský a základných škôl neprišli o svoje obľúbené športové aktivity. Aký bol teda rok 2023 v rámci RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU…

Športové aktivity

K tradične zabehnutým aktivitám patrí Škôlka korčuľovania, Škôlka plávania a veľmi obľúbený projekt MINIOLYMPIÁDY. V prípade korčuľovania a plávania, deti z ružinovských materských škôl absolvovali spolu 8 turnusov do ktorých sa celkovo zapojilo takmer 1000 detí predškolského veku. S projektom miniolympiád sme zavítali do 23 materských škôl a do športových aktivít sa zapojilo 2000 detí vo veku od 3 do 6 rokov.

K novým projektom patrí RUŽINOVSKÁ FUTBALOVÁ LIGA ZŠ, ktorá sa od začiatku zaradila k veľmi populárnym aktivitám v rámci projektov pre ružinovské základné školy. V prvom ročníku  absolvovalo 4 turnaje celkovo 203 žiakov a žiačok. Druhý ročník je vo svojej prvej polovici, kedy sa odohrali 4 jesenné kolá. Do turnajov sa zapojilo 554 žiakov.

Pre základné školy sme spustili aj ďalší zaujímavý projekt pod názvom ŠKOLA NA ĽADE. Projekt je ešte v plienkach, ale sme veľmi radi, že sa počas dvoch turnusov dostalo na ľadovú plochu takmer 80 žiakov ružinovských základných škôl.

Kurzy a krúžky sú ďalšou z úspešných kapitol práce RŠK, p. o.. V roku 2023 sme rozbehli futbal, florbal, frisbee, kurz korčuľovania a kurzy in-line korčuľovania. V rámci školského roku 22/23 a práve prebiehajúceho 23/24 sa do aktivít zapojilo skoro 1000 chlapcov a dievčat vo veku od 6 – 15 rokov.

Celoročnú činnosť RŠK, p. o. charakterizujú aj jednorazové podujatia pre rodiny s deťmi. V roku 2023 sme v našich areáloch usporiadali Veľkonočný športový deň, Športový deň seniorov, Halloweensku disko párty na inline korčuliach a Mikulášske verejné korčuľovanie. Tento typ podujatí navštívilo viac ako 600 návštevníkov.

Samostatnou kapitolou je letný denný športový tábor, ktorý sa teší veľkej popularite o čom svedčí fakt, že jednotlivé turnusy sa zapĺňajú v rekordne krátkych časoch. Počas 6 turnusov si športové aktivity, rôzne náučné výlety a veľa dobrej zábavy  užilo 251 chlapcov a dievčat

Počet zapojených ľudí do aktivít RŠK, p. o. v oblasti záujmovej činnosti:

  • Činnosť pre materské školy (2579 detí)
  • Činnosť pre základné školy (834 detí)
  • Kurzy a krúžky (996 detí)
  • Podujatia (836 detí a dospelých)
  • SPOLU = 5245 ľudí