RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pripravuje pravidelné kurzy pre materské školy.  Detičky sa učia plávať, korčuľovať a lyžovať pod vedením profesionálnych trénerov. RŠK, p. o. sa naopak snaží vytvárať kvalitné podmienky v rámci svojich areálov a ponúka tak možnosť detičkám rozvíjať svoj talent už od škôlkárskeho veku.

Švtrtok, 21. marca nám končí tohtoročný posledný kurz škôlky korčuľovania. Počas štyroch turnusov sa na ľadovú plochu dostalo viac ako 505 detí zo 17 tich materských škôl z bratislavského Ružinova. Každý z kurzov trval 10 výučbových hodín, počas ktorých bolo hlavným cieľom odbúrať prvotný strach z ľadovej plochy a naopak vytvoriť pozitívny vzťah ku korčuľovaniu ako takému. Detičky rozdelené do výkonnostných skupín pod vedením kvalitných profesionálnych trénerov prijímali rôzne informácie a zdokonaľovali tak svoje korčuliarske schopnosti z hodiny na hodinu. Počas poslednej hodiny mali rodičia možnosť vidieť svoje ratolesti priamo v akcii na ľadovej ploche, kedy sa konal záverečný karneval.

Poslednou karnevalovou hodinou sme sa rozlúčili so škôlkami korčuľovania. Detičky z materských škôl vymenia ľadovú plochu za bazén, korčule za plavky. V utorok 26. marca štartujeme so škôlkami plávania. Tento rok sa do projektu zapojilo 16 materských škôl z bratislavského Ružinova. Do bazéna sa dostane takmer 480 detí predškolského veku. Opäť pod vedením profesionálnych trénerov absolvujú zaujímavé výučbové hodiny spojené nie len s drinou, ale aj zábavou.

Ak sa chcete o našich turnusoch dozvedieť viac, sledujte náš web a  sledujte náš facebook profil.

Informácie o škôlke plávania:

Škôlka plávania v školskom roku 2018/2019:
I. Turnus:
13.9., 18.9., 20.9., 25.9., 27.9., 2.10., 4.10., 9.10.2018
II. Turnus:
26.3., 28.3., 2.4., 4.4., 9.4., 11.4., 16.4., 25.4.2019
III. Turnus:
30.4., 2.5., 7.5., 9.5., 14.5., 16.5., 21.5., 23.5.2019
IV. Turnus:
28.5., 30.5., 4.6., 6.6., 11.6., 13.6., 18.6., 20.6.2019

Ilustračné foto: