• Animátor je osoba, ktorá usmerňuje, pomáha, ale aj vychováva.
  • Vezmi si rúško vždy so sebou.
  • Pamätaj, že na hlave musíš mať vždy pokrývku hlavy (čiapka, klobúk, šatka).
  • Pamätaj, že je nutné mať vždy so sebou fľašku s vodou
  • Poslúchaj animátora i animátorku.
  • Nerob zle ostatným deťom.
  • Nenos si drahé veci do tábora.

TÍM RŠK, P. O.