RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pripravil seriál, ktorý postupne predstaví možnosti športového vyžitia v areáloch, ktoré má v správe. Našou snahou je pripraviť podmienky na športovanie pre všetkých.

Časť 1.: AREÁL NETRADIČNÝCH ŠPORTOV (ANŠ)

Tento areál má veľký potenciál, o čom svedčia aj investície spojené s úpravou jednotlivých športovísk tak, aby spĺňali štandardy pre jednotlivé športové aktivity. Len nedávno sme otvorili menšiu krytú halu s umelým multifunkčným povrchom, kde je možné hrať malý futbal (futsal), florbal, bedminton, minihádzanú. Veľká krytá hala je určená na hokejbal a in-line hokej, kde sa v týchto športových odvetviach hrajú aj extraligové súťaže. Takže športová aktivita v ANŠ môže mať nie len aktívny, ale aj pasívny charakter.

Neoddeliteľnou súčasťou areálu je možnosť využiť dva typy povrchov na tenis a to dva antukové kurty a dva kurty s umelým povrchom MONDO. Nadšenci futbalu majú k dispozícii nádherné ihrisko s umelou trávou (vlas + granulát).

AREÁL NETRADIČNÝCH ŠPORTOV je areálom všetkých. RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. tu organizuje ako dlhodobé, tak aj jednorázové športové podujatia, kurzy, krúžky, ligu základných škôl, priestory využíva aj ZŠ Nevädzová na svoje školské alebo mimo školské aktivity.

V ďalšom pokračovaní si predstavíme ZIMNÝ ŠTADIÓN VLADIMÍRA DZURILLU.

Základné informácie:
Pivonková 818/6, 821 01 Bratislava, Slovensko

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok     10:00 – 22:00 hod.
Sobota – Nedeľa        08:00 – 20:00 hod.
objednávanie užívania športovísk strediska: info@rskruzinov.sk

Vedúci strediska:
Bc. Ivan ŠIRILLA
GSM: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Správcovia areálu:
Peter Špaček, Dávid Svoboda, Vladimír Dzadík, Marián Hurtoň
GSM: +421 907 341 144