Slnečná streda 15.06.2022 patrila v priestoroch Areálu hier Radosť Štrkovec našim seniorom. Odbor sociálnych vecí MČ Bratislava–Ružinov v spolupráci s RUŽINOVSKÝM ŠPORTOVÝM KLUBOM, p. o. tu pre nich pripravili jedinečné športové predpoludnie, počas ktorého mohli predviesť svoju šikovnosť, zručnosť a aj veku zodpovedajúci pohyb. Do športových disciplín sa zapojilo 64 ružinovských seniorov z domovov seniorov aj individuálne prihlásených. Okrem zaujímavých športových disciplín mali seniori možnosť pri občerstvení si spolu posedieť, pospomínať, porozprávať sa o súčasnom živote. Pozdraviť ich prišli aj zástupcovia MČ Bratislava-Ružinov – Ing. Martin Chren, starosta a Ing. Michal Gašaj, vicestarosta. Úspešní súťažiaci, kolektívy aj jednotlivci, boli odmenení cenami a medailami, ktorými ich dekoroval pán vicestarosta Gašaj.
Spoluorganizátori týmto veľmi pekne ďakujú všetkým aktívnym účastníkom za zapojenie sa do tohto športového predpoludnia a tešia sa na ďalšie spoločné stretnutia. nielen pri športových aktivitách.

Športové disciplíny v ktorých súťažili naši skôr narodení spoluobčania:

Hádzanie krúžkov
– 4 pokusy, spočítavajú sa hodnoty hodov
Hádzanie loptou na kôš
– 4 pokusy, spočítavajú sa strelené koše
Streľba na bránu – hokejkou
– 3 pokusy, spočítavajú sa strelené góly
Streľba na bránu – nohou
– 3 pokusy, spočítavajú sa strelené góly
Slalomová dráha
– 1 pokus, beh na čas
Prekážková dráha
– 1 pokus, beh na čas
Beh s loptičkou
– 1 pokus, beh na čas

Vyhodnotenie disciplín Športového dňa Seniorov 2022.

Skupiny:

  1. miesto = DC Na úvrati
  2. miesto = RDS Sklenárová
  3. miesto = DC Prievoz

Jednotlivci:

   1. miesto = p. Turjan
   2. miesto = p. Miklovičová
   3. miesto = p. Zvonár