RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa veľmi teší, že po uvoľnení opatrení sa podarilo reštartovať aspoň časť našich aktivít. Našou snahou je, aby sa deti opäť zapojili do športových aktivít a robíme všetko preto, aby ich nemuseli prerušiť.

Čo sa nám podarilo po uvoľnení opatrení rozbehnúť:

Po uvoľnení opatrení sa RŠK, p. o. rozhodlo od 18.1.2022 rozbehnúť krúžkovú činnosť (Florbal a Futbal) a záujmovú činnosť pre materské školy (Škôlka korčuľovania).

Chceme dopriať deťom pohyb, chceme aby deti športovali a preto:

Krúžky a ich pravidlá pre deti vo veku 6 – 15 rokov:

 • režim OTP s maximálnym počtom 100 športovcov.
  • Osoby v režim OTP sú:
   • kompletne očkované (deti do 12 rokov a 2 mesiacov sú považované za kompletne očkované),
   • testované (deti od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov a dvoch mesiacov platí platný Ag test zo školy /za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách/),
   • ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
 • Vyplniť Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Dodržiavanie platných protipandemických opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami a vyhláškami ÚVZ SR.
 • Vstup rodičom do priestorov telocvične a šatní bude ZAKÁZANÝ !!!
 • Tréner si dieťa preberie od rodičov pri vchode a pri odchode ich odovzdá zase pri vchode.

Škôlka korčuľovania a jej pravidlá pre deti vo veku 5 – 6 rokov:

 • režim OP s maximálnym počtom 100 športovcov.
  • Osoby v režim OP sú:
   • kompletne očkované (deti do 12 rokov a 2 mesiacov sú považované za kompletne očkované),
   • ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
 • Dodržiavanie platných protipandemických opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami a vyhláškami ÚVZ SR.
 • Vstup rodičom do priestorov zimného štadióna a šatní bude ZAKÁZANÝ !!!

Snaha neprerušiť športové aktivity, dopriať deťom a triedam možnosť náhrad:

Krúžky:

Deti, ktoré navštevujú naše krúžky musia dodržiavať aktuálne platné protipandemické opatrenia. V prípade, že nastane prípad ochorenia COVID-19 u dieťaťa, tak je nutné, aby rodič nahlásil túto skutočnosť organizátorovi. Následne sa po bližších informáciách od rodiča, organizátor rozhodne či krúžkovú činnosť preruší, alebo v nej bude pokračovať (záleží od situácie). Choré dieťa samozrejme krúžok nemôže navštíviť až do doby uzdravenia.

Škôlka korčuľovania:

V prípade výskytu COVID-19 u detí v materských školách, ktoré navštevujú škôlku korčuľovania, sa do karantény dostávajú jednotlivé triedy, kde sa ochorenie vyskytlo. Jednotlivé materské školy spolupracujú s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. V prípade, že sa ochorenie vyskytne vo viacerých zúčastnených triedach, tak celá materská škola ide do karantény a nemôže navštíviť hodiny na ľadovej ploche. V takomto prípade sa RŠK, p. o. rozhodol, že poskytne dotknutým materským školám náhradné hodiny za vynechané hodiny v riadnom termíne.

Pár slov na záver:

Po množstve emailov a telefonátov, kedy budú pokračovať naše krúžky, sme boli radi, že situácia pre organizovanie športovej činnosti sa zlepšila a dovolila nám ich zorganizovať. Touto správou sme potešili množstvo športuchtivých detí. Počty deti sú polovičné ako pred pandémiou, ale aj napriek tomu sa snažíme deti nalákať na šport. Športu je totižto v dnešnej dobe minimum, čo nás vôbec neteší. Snáď sa situácia k letu bude zlepšovať a budeme sa tešiť zo športovania detí.