Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku projektu spútame so začiatkom šklého rok 23/24 druhý ročník. Dejiskom aj druhého ročníka bude futbalový štadión na Sklenárovej ulici. Úvodné kolo sa usktoční piatok, 22.9. Do projektu je prihlásených 9 základných  škôl z MČ Bratislava – Ružinov.

Kalendár jednotlivých kôl:

2. kolo 28.09.2023

3. kolo 04.10.2023

4. kolo 10.10.2023

5. kolo 24.04.2024

6. kolo 10.05.2024

7. kolo 20.05.2024

8. kolo 05.06.2024

9. kolo 21.06.2024

Základné informácie:

Dlhodobá liga (september 2023 – jún 2024) vo forme jednotlivých kôl. Dohromady bude 9 kôl

Miesto:

Futbalové ihrisko Sklenárova

3 vekové kategórie:

3. a 4. ročník = prihlásených 5 základných škôl

5. – 6. ročník = prihlásených 7 základných škôl

7. – 9. ročník = prihlásených 9 základných škôl

Každá veková kategória má inú dĺžku zápasov (2 x 10 min, 2 x 15 min a 2 x 20 min)

Propozície: RFLZŠ 23/24

Prihlásené základné školy:

Borodáčova

Pavla Marcelyho

Kulíškova

Medzilaborecká

Mierová

Nevädzová

Ostredková

Ružová dolina

Vrútocká