Týždeň nám ubehol ako voda. Naše aktivity pokračovali aj tento týždeň v podobe športových dopoludní pre materské školy a krúžkovej činnost pre deti vo veku od 6 – 14 rokov v poobedných hodinách. Pripravili sme si pre Vás stručný prehľad z tohto týždňa.

Aktivity pre materské školy

Miniolympiády 2021: Počas týždňa 14.6. – 18.6.2021 sme navštívili MŠ Vietnamská, MŠ sv. Vincenta de Paul, MŠ Haburská 4, MŠ Medzilaborecká a MŠ Bancíkovej. Deti súťažili tradične v štyroch disciplínach (beh 2 x 10 metrov, skok vo vreci, prekážková dráha a skok do diaľky). Do Miniolympiády 2021 sa zapojilo 400 detí, ktoré si rozdelilo 24 sád medailí, každé z detí, ktoré absolvovalo športové dopoludnie odstalo pamätný diplom a sladkú odmenu.

Krúžková činnosť

Florbalový krúžok: Deti sa aj tento týždeň na hodinách florbalu naučili niečo nové. Vyskúšali si niekoľko prípravných hier, nacvičili slalomové dráhy, v ktorých súťažili na rýchlosť a taktiež nacvičili niekoľko kombinácií so streľbou na bránu. Na konci hodiny sa rozdelili do družstiev a hrali medzi sebou zápasy.

Futbalový krúžok: Tento týždeň sa deti naučili niečo o pravidlách futbalu, pričom dôraz sa kládol na zahrávanie štandardných situácií ako je penalta. Taktiež si natrénovali prihrávky, hlavičky, streľbu a slalomovú dráhu.