Dňom 1. júna sme opäť rozbehli úspešný projekt pre materské školy pod názvom „MINIOLYMPIÁDY 2021“.

Táto masová aktivita pre materské školy vznikla v roku 2012, kedy RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. po prvý krát pripravil športové dopoludnia pre našich najmenších. Hlavnou myšlienkou  je zapojiť do športovania čo najviac detí vo veku od 4 do 6 rokov. Od roku 2012 tak mesiace máj a jún  patria práve tejto aktivite, o ktorej úspechu hovoria samotné čísla, či už detí zapojených do športovania, alebo prihlásených materských škôl. Cieľom je, aby si deti nie len zašportovali, ale aby sa aj športovaním bavili, neboli pod zbytočným tlakom, práve naopak aby si našli kladný vzťah k pohybovým aktivitám.

   MINIOLYMPIÁDY 2021

Tento rok sa  prihlásilo 14 ružinovských materských škôl, ktoré si rozdelili 14 dátumov počas posledného mesiaca v školskom roku 2020/2021, jún. Keďže pohyb detičiek bol veľmi dlhú dobu značne limitovaný, zvolili sme 4 športové disciplíny (klasický beh, prekážkovú dráhu, skok vo vreci a skok do diaľky). Okrem troch najlepších z každej jednej triedy v každej škôlke, sme ocenili všetky deti, ktoré sa do športovania zapojili.  Malí športovci si tak odniesli domov spomienku vo forme účastníckeho diplomu, sladkého prekvapenia a medaile.

Projekt Miniolympiády 2021 v číslach

Počet zapojených škôlok:           14

Celkový počet detí:                       1318 detí

Účasť v jednotlivých MŠ:

MŠ Pivonková                                73 detí

MŠ Haburská 6                              96 detí

MŠ Šťastná                                      88 detí

MŠ Gemerská /MŠ Miletičova 109 detí

MŠ Západná                                   148 detí

MŠ Exnárova                                  126 detí

MŠ Stálicova                                   149 detí

MŠ Nevädzová                               74 detí

MŠ Vietnamská                             33 detí

MŠ sv. Vincenta de Paul              104 detí

MŠ Haburská 4                              73 detí

MŠ Medzilaborecká                      72 detí

MŠ Bancíkovej                               118 detí

MŠ Astrová                                     55 detí