Miniolympiáda 2022

Počas mesiacov máj a jún sa v priestoroch materských škôl odohrávali detské súťaže pod názvom „Miniolympiáda 2022“. Na Miniolympáde sa súťažilo v štyroch disciplínach (skok z miesta, hádzanie na presnosť, beh 2 x 10 metrov a prekážková dráha).  Na každej jednej disciplíne  sa vystriedali všetky deti z jednotlivých tried. Do bojov o medaile sa zapojilo 22 materských škôl, pričom súťažilo spolu 1652 detí.

Súťažné disciplíny sa odohrávali v príjemnej športovej atmosfére. Na priebeh súťaží dozerali rozhodcovia/animátori, ktorí rozhodovali so všetkou nestrannosťou a úctou k pravidlám. Pre každé súťažiace dieťa bola prichystaná sladká odmena a diplom. Na základe dosiahnutých výsledkov boli na konci podujatia vyhlásené vždy tri najlepšie deti z jednotlivých tried, ktoré si rozdelili 108 sád medailí.

 

Ing. Andrej Pustay (samostatný odborný referent pre záujmovú činnosť): „Sme radi, že sme počas dvoch mesiacov mohli zorganizovať toto milé podujatie. Deti sa na súťaže tešili a bolo vidieť ich snahu podať čo najlepší výkon. Na vyhodnoteniach boli pár krát aj slzy sklamaných detí, ale oveľa viac sa deti radovali z úspechov. Hlavným motom našej Miniolympiády 2022 bolo heslo: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným materským školám a samozrejme gratulujem detským víťazom!“

 

Škôlka plávania – III. turnus (7.6. – 30.6.2022)

Škôlka plávania pokračovala posledným III. turnusom, ktorý prebiehal v období 7.6. – 30.6.2022 v plavárni Slovnaft. Do III. turnusu sa zapojili EP Palkovičova, ET Haburská 4, MŠ Medzilaborecká a MŠ sv. Vincenta de Paul. Počas 8 výukových hodín sa v bazéne vystriedalo až 132 detí. Deti boli rozdelené do výkonnostných skupín, v ktorých sa im venovali licencovaní tréner. Na hodinách postupne prešli tí najlepší plavci od ponorenie hlavičky do vody cez splývanie a kopanie nohami až k plaveckým technikám ako boli kraul a znak. Začínalo sa vždy rozcvičkou, po ktorej nasledoval výcvik v bazéne a končilo sa 5 minútovou voľnou zábavou.

Povedal Ing. Andrej Pustay (samostatný odborný referent pre záujmovú činnosť): „Posledný turnus škôlky plávania bol rovnako úspešný ako jeho predchádzajúce dva turnusy. Deti boli úžasné a vo vode sa snažili robiť jednotlivé cviky podľa pokynov trénerov. Touto cestou chcem poďakovať našim trénerom za dobre odvedenú prácu. Dúfam, že budúci školský rok 2022/2023 bude opäť úspešným a deťom znovu ponúkneme naše obľúbené plavecké kurzy.“