RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. zorganizoval počas mesiacov november a december, dva veľmi populárne projekty a to škôlku korčuľovania a kurz korčuľovania. Škôlka korčuľovania je projekt určený pre ružinovské materské školy. Záujem o prvý turnus bol naozaj veľký, preto sme pristúpili k vytvoreniu dvoch výučbových skupín, ktoré boli rozdelené do štyroch pracovných dní. Do projektu sa zapojilo 8 materských škôl, takmer 300 detí predškolského veku. Pod vedením profesionálnych licencovaných trénerov, boli deti rozdelené do výkonnostných skupín a podľa toho vyzerala aj tréningová jednotka. U niektorých to boli prvé kroky na ľade, odbúravanie strachu, naopak niektoré deti si zdokonaľovali svoje základy. Posledná ôsma tréningová jednotka sa niesla už tradične v karnevalovom duchu. Hodina bola otvorená pre všetkých rodičov.

Ďalším úspešným projektom, ktorý sa odohrával na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu, bol kurz korčuľovania. Ten bol určený pre deti od 6 do 15 rokov. Záujem bol naozaj veľký. Maximálna možná kapacita I. turnusu a to 40 detí, bola naplnená takmer okamžite. Rodičov a deti neodradil ani ranný nedeľný čas. Pod vedením profesionálnych trénerov sa zdokonaľovali a prekonávali svoje limity. Ďakovné správy od rodičov a úsmevy na detských tvárach nám vlievajú motiváciu a chuť do ďalšej práce. Tu sú niektoré z nich:

  • „Ďakujem Vám za veľmi prínosné hodiny korčuľovania pre deti. Za môjho syna môžem povedať, že mu korčuľovanie veľa dalo a viditeľne sa zdokonalil.“
  • „Super kurz, dcéra je nadšená a výborne sa zlepšila v korčuľovaní.“
  • „Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu pri Škôlke korčuľovania .Korčuľovanie prebehlo úplne v poriadku. Rodičia veľmi pekne ďakujú aj učiteľský team.“

Ďakujeme všetkým účastníkom, či už škôlky korčuľovania, alebo kurzu korčuľovania. O ďalších turnusoch oboch projektov Vás budeme informovať tu na našom webe, alebo facebook profile @rskruzinov.