Projekt škôlka plávania patrí k dašlším aktivitám RŠK, ktoré zaznamenali svoj úspešný reštart. Práve aktivity pre ružinovské materské školy sú našimi nosnými projektami a záujem o ne je naozaj veľký. Tradične sa domovom našich malých plavcov stala plaváreň v bratislavskom Slovnafte.

Dňa  5.5.2022 sme úspešne ukončenili prvý turnus škôlky plávani.  Do I. turnusu sa zapojili MŠ Stálicová, ET Haburská 6 a MŠ Západná, pričom v bazéne sa počas výukových hodín vystriedalo až 136 detí. Deti sa počas 8 výukových hodín naučili základy plávania (ponorenie hlavičky do vody, splývanie, kopanie nohami, plavecké techniky – kraul, znak), ktoré postupne zdokonaľovali. Malí plavci boli rozdelení do výkonnostných skupín, v ktorých sa im venovali licencovaní tréneri. Hodiny začínali rozcvičkou, výcvikom v bazéne a končili sa voľnou zábavou.

Druhý turnus škôlky plávania štartuje 10. mája. Prihlásené sú MŠ Šťastná, MŠ Prešovská, MŠ Piesočná, MŠ Tekovská. Detičky z materských škôl opäť privíta plaváreň v bratislavskom Slovnafte.

Ing. Andrej Pustay (samostatný odborný referent pre záujmovú činnosť):Po dlhej dobe sme opäť spustili škôlku plávania pre deti z materských škôl MČ Bratislava-Ružinov a záujem bol obrovský. Veľa detí sa už nevedelo dočkať kedy budú športovať a bolo to vidieť aj na ich odhodlaní v bazéne. Sme radi, že deťom sa naše plavecké hodiny páčili a radi sa vracali. UŽ teraz sa teŠíme na ďalší turnus.