V súvislosti s uvoľňovaním opatrení sa zároveň otvárajú možnosti na rôzne športové aktivity. RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. , ktorý má v správe množstvo športovísk, pristupuje k týmto informáciám veľmi zodpovedne.

Ku dňu 20.5. sme sprístupnili športoviská v Areáli netradičných športov, konkrétne tenisové kurty. Rôzne športové aktivity sú možné uskutočňovať aj v rámci športového areálu Nevädzová. Posledným zo sprístupnených športovísk, bolo ihrisko plážového volejbalu v Areáli hier Radosť Štrkovec.

Kompletné a ucelené informácie k tomu, ako sa správať v rámci jednotlivých areálov a pri vykonávaní jednotlivých druhov športov nájdete v usmerneniach, vydaných Úradom verejného zdravotníctva.

Od 20.5. 2020 platia tieto usmernenia 

Dôležité usmernenia týkajúce sa oblasti športu:

  1. Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.

  2. Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.

Dôležité usmernenia týkajúce sa športových aktivít:

1. nosenie rúšok:

https://bit.ly/3e6RN7t

2. hromadné športové aktivity:

https://bit.ly/36fXihy