RŠK, p. o. pozýva všetkých, ktorí majú chuť stráviť štvrtkové voľno aktívne.

Verejné korčuľovanie:

17.11. 2016, štvrtok

10:15 – 12:00