Florbalovým klubom z  Bratislavy a okolia, ktoré majú problém s priestorom na tréningový proces a zápasy, ponúka RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. priestor v ANŠ (Areál netradičných športov), Pivoňkova ulica. K dispozícii je veľká kryta hala, s úplne novým zázemím (šatne a sociálne zariadenia), špeciálnym povrchom a florbalovými mantinelmi. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Dlhodobé prenájmy:

I) Dlhodobé užívanie športoviska v areáli ANŠ je potrebné objednať na adrese info@rskruzinov.sk. Objednávke športoviska je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje (rovnako pre právnickú aj fyzickú osobu), vrátane kontaktov, termín počas kalendárneho roka, deň v týždni a hodiny počas ktorých máte záujem o užívanie, šport a športovisko, ktoré chcete užívať. Po spätnom potvrdení objednávky zo strany RŠK, p. o.  a obojstrannom podpísaní tohto Potvrdenia je možné začať s užívaním športoviska.

Jednorázové prenájmy:

Jednorazové užívanie športoviska je potrebné uhradiť priamo v areáli ANŠ u správcov areálu pred začiatkom užívania športoviska. Bez vykonania takejto úhrady nebude záujemcom o športové aktivity umožnený vstup na športovisko.

Kontakt:

Mgr. Ivan ŠIRILLA
GSM: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk