Školský rok 2018/2019 sa rozbehol, aktivity RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p.o. sú v plnom prúde. Materské školy plávajú, korčuľujú, krúžky florbalu, futbalu, hokejbalu a kurz korčuľovania fungujú. Október je mesiac kedy spúšťame aktivity pre základné školy a to úspešný a veľmi populárny projekt RUŽINOVSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ŽIAKOV.

Tento školský rok sme sa rozhodli pre florbal, futbal, basketbal, atletiku a obľúbenú vybíjanú. Už tento pondelok, 22. októbra štartujeme florbalovými turnajmi dievčat.

Kompletný program RŠLŽ nájdete tu:

Rozpis RŠLŽ 2018-2019

Základné informácie k prvým dvom kolám RŠLŽ 2018/2019:

1.kolo RŠLŽ: FLORBAL DIEVČATÁ – STARŠIE

 • Organizátor:                                     RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
 • Termín:                                             22.10.2018 (pondelok)
 • Miesto:                                              ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16
 • Zraz účastníkov:                              07:45 hod. / ZŠ Pavla Marcelyho
 • Začiatok úvodného stretnutia:     08:15 hod.
 • Účastníci:                                          žiačky – „Staršie“ (narodené od 1.1.2003 do 31.12.2006)
 • Občerstvenie:                                   zabezpečí RŠK, p. o.

Kompletné propozície prvého kola RŠLŽ nájdete tu:

Propozície florbal-D-staršie 2018 (003)

2.kolo RŠLŽ: FLORBAL DIEVČATÁ – STARŠIE

 • Organizátor:                                     RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
 • Termín:                                             23.10.2018 (utorok)
 • Miesto:                                              ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16
 • Zraz účastníkov:                              07:45 hod. / ZŠ Pavla Marcelyho
 • Začiatok úvodného stretnutia:     08:15 hod.
 • Účastníci:                                          žiačky – „Mladšie“ (narodené od 1.1.2006 do 31.12.2008)
 • Občerstvenie:                                   zabezpečí RŠK, p. o.

Propozície florbal-D-mladšie 2018