V utorok, 16. novembra začina perojekt „Škôlka korčuľovania“. Kurz „Škôlka korčuľovania“ patrí k tomu najpopulárnejšiemu medzi našimi ružinovskými škôlkármi. RŠK, p. o. využíva svoje domovské prostredie Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Deti z materských škôl rozdelené do skupín podľa výkonnosti pracujú na zdokonaľovaní svojich korčuliarskych schopností pod vedením profesionálnych trénerov na 8 výukových hodinách.

Vzhľadom na prísne opatrenia a neustále sa meniacu situáciu ohľadne covid-19 sme pripravili dôležité informácie pre rodičov a rodinných príslušníkov. Všetko  čo potrebujete vedieť nájdete na tomto linku: Šôlka korčuľovania informácie

Základné informácie:

Turnus (09.11. – 02.12.2021)

  • zapojené materské školy: MŠ Bancíkovej, MŠ Haburská 6, MŠ Stálicová
  • počet zúčastnených detí: 117
  • utorok a štvrtok: 8:45 – 11:00

Kontaktné informácie:

email: andrej.pustay@rskruzinov.sk
tel.: +421 908 730 425