S letnými mesiacmi rozbieha RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. športové aktivity spojené s vonkajšími priestormi. Jedným z veľmi úspešných projektov je práve aktivita zameraná na materské školy. Pod názvom „Miniolympiáda“ sa skrýva utešený projekt, ktorého základným princípom je zapojenie čo najväčšieho počtu škôlkárov do športovania.

V podstate ide o dopoludňajšie športové aktivity priamo v priestoroch materských škôl v Ružinove. Pre deti sú pripravené rôzne disciplíny pripravené tak, aby ich zvládol každý, mal z nich radosť a samozrejme dobrý pocit. Detičky súťažia v behu, majú pripravenú prekážkovú dráhu, zaskáču si vo vreci, chýbať nemôžu ani aktivity spojené s loptičkami, či skok do diaľky.

Každé jedno športové dopoludnie má svoj slávnostný úvod, pri ktorom sa deti zoznamujú s olympijskou vlajkou, skladajú sľub a chýbať nesmie ani slovenská hymna. Každé jedno športujúce dieťa dostane diplom o absolvovaní miniolympiády a tri najlepšie získajú medailu. Hlavným cieľom je, aby každý jeden mal pocit, že si niečo odnesie domov.

Tento rok štartujeme v pondelok, 27. mája v MŠ Bancíkovej a pokračovať budeme až do konca júna. Do projektu je zatiaľ zapojených 21 materských škôl z Ružinova.

Zoznam zapojených materských škôl:

MŠ Bancíkovej
MŠ Vietnamská
MŠ Velehradská
MŠ Budovateľská
MŠ Miletičova
MŠ Gemerská
MŠ Západná
MŠ Piesočná
MŠ Tekovská
MŠ Šalviová
MŠ Prešovská
MŠ Pivonkova
MŠ Šťastná
MŠ Nevädzová
MŠ Exnárova
MŠ Palkovičova
MŠ Haburská
MŠ Stálicova
MŠ Medzilaborecká
MŠ Haburská 6
MŠ Astrová

Ilustračné foto z minulého roka: