Po 28 rokoch užívania doslúžili … Mantinely, ktoré boli inštalované v Hale I Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu od poslednej väčšej rekonštrukcie. Mantinely, medzi ktorými trénovali malí aj veľkí, známi aj neznámi hráči ľadového hokeja z ružinovského klubu alebo zo Slovana, krasokorčuliari. Nemôžeme ich vymenovať všetkých, tak aspoň tie najväčšie hviezdy – Halák, Kukumberg, Kapuš … Mantinely, medzi ktorými sa hrali stretnutia všetkých súťaží od najmenších žiakov po Extraligu, medzinárodné stretnutia, stretnutia reprezentačných družstiev. No a ako starnú ľudia, ktorí ich pôvodne montovali, ako sa pomaly vekom ohýbajú ich chrbty starli aj mantinely. Až nastal čas, keď ich už bolo nutné vymeniť.

Po vyriešení otázky financovania celého projektu (50% nákladov bolo uhradených z dotácie Ministerstva školstva poskytnutej RŠK, p. o.  prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja a 50% nákladov bolo uhradených z kapitálových výdavkov poskytnutých RŠK, p. o. Mestskou časťou Bratislava – Ružinov), mohlo vedenie RŠK, p. o. pristúpiť k zadefinovaniu vstupných podmienok výberového konania. Hlavnými požiadavkami boli možnosť demontáže mantinelov počas prevádzky ľadovej plochy, aby sa tak dala celá plocha dynamicky využívať aj na iné akcie, splnenie všetkých technických predpisov IIHF, aby sa na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu mohli konať aj oficiálne medzinárodné podujatia. A tak víťaz výberového konania dodal najmodernejšie vybavenie, spĺňajúce všetky požiadavky kladené na moderné mantinely. Nielen dodal, ale aj nainštaloval, vrátané ochranných skiel, výškou výrazne zvyšujúcich bezpečnosť divákov sediacich okolo plochy, vrátane nového boxu časomiery, trestných lavíc a ďalších doplnkových prvkov. A zimný štadión opeknel … Namiesto staručkých mantinelov Vás dnes už privítajú nové, moderné. Verme spolu, že budú slúžiť rovnako dobre a dostatočne dlho ako ich predchodcovia.

IMG_5533

Na záver chceme vysloviť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto obnove. Zaslúžia si to aspoň takýmto spôsobom.