RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. oznamuje zmenu termínu ďalšieho kola RŠLŽ ZŠ a G 2016, ktoré sa uskutoční vo florbale.

Základné informácie o turnaji:

RŠLŽ ZŠ a G 2016/2017 – Majster Ružinova vo florbale
– Dátum: 25.11.2016
– Čas: 08,00 – 14,00 hod.
– Miesto: telocvičňa ZŠ Ružová dolina
– Kategória: „Starší a Mladší“ Chlapci