Prihlasovanie na krúžky a kurzy má za sebou prvý týždeň a boli sme prekvapení, aký obrovský záujem zo strany rodičov o naše krúžky bol. Viacero krúžkov sa naplnilo v priebehu pár hodín, čo nás samozrejme potešilo. Našou snahou je ponúkať čo najviac miest, ale nie vždy to je možné z kapacitných dôvodov. Najviac detí sa tento školský rok 2023/2024 prihlásilo na futbalový krúžok.

Na základe veľkého dopytu po futbalovom krúžku sa RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. ,rozhodol ponúknuť dodatočne 2 nové termíny. Tieto tréningové skupiny budú však len 1-krát týždenne. Ako sme deklarovali, chceme dať priestor čo najväČšiemu počtu prihlásených, preto dúfame, že aj takouto ponukou uspokojíme deti a tie budú s radosťou navštevovať náš krúžok. Tieto termíny budú ponúknuté záujemcom, ktorí už poslali prihlášky.  Nové prihlášky už neprijímame. Všetky potrebné informácie ku krúžku futbalu nájdete na našom webe TU .

Druhým obľúbeným krúžkom je florbalový krúžok. Tento krúžok taktiež naplnil svoju kapacitu celkom rýchlo. V tomto krúžku však nie je možné rozšíriť kapacitu a to z dôvodu obsadenosti haly, v ktorej trénujeme.

Okrem obľúbených krúžkov ponúkame aj krúžok, ktorý sme ponúkli už v minulom školskom roku a to Frisbee. Ide o typ aktivity, ktorý je vhodný pre deti, ktoré radi behajú a majú radi neustály pohyb. Okrem klasických 4 frisbee zásad (hoď, bež, skáč a chyť) sa deti naučia spolupráci, kolektívnej hre, disciplinovanosti a samozrejme sa dobre zabavia. Prihlášku nájdete na Frisbee krúžok – RŠK RUŽINOV (rskruzinov.sk).

Ďalším novovzniknutým kurzom je Kurz In-line korčuľovania. Ide o výuku korčuľovania na in-line korčuliach formou turnusov, ktorý trvá 6 výukových hodín. Počas týchto hodín sa deti postupne naučia základný postoj, precvičia si svoje zručnosti v slalomovej dráhe či zdokonalia si svoju techniku brzdenia, zatáčania, regulovania rýchlosti. Kurz je rozdelený na 2 vekové kategórie, ktoré majú pridelené svoje časy tréningov. Prihlášku môžete nájsť na Kurz In-line korčuľovania – RŠK RUŽINOV (rskruzinov.sk).

Veľmi obľúbeným kurzom ktorý sa začne v októbri, je Kurz korčuľovania. Naplánované sú 4 turnusy, ktoré sa budú konať v období Október 2023 – Marec 2024. Na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu sa bude môcť v nedeľu ráno učiť základom korčuľovania a zdokonalovaniu techniky, až 40 detí. Prihlasovanie na tento kurz bude spustené od 18.9.2023 a prihlášku si budete môcť stiahnuť na Kurz korčuľovania – RŠK RUŽINOV (rskruzinov.sk).

Informácie ku krúžkom a kurzom:

Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk