RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa rozhodol rozšíriť aktivity na ľade aj na základné školy. Máme skvele fungujúce a veľmi úspešné Škôlky korčuľovania, pre deti od 6 – 15 rokov pripravujeme pod vedením profesionálnych trénerov Kurzy korčuľovania a samozrejme nesmieme zabudnúť na populárne nedeľné Verejné korčuľovania. Posledným dielikom do skladačky sú deti na prvom stupni ružinovských základných škôl. Prvou lastovičkou, ktorá sa zapojila do projektu je Základná škola Pavla Marcelyho, sídliaca na Drieňovej ulici.

Projekt je určený pre deti vo veku 7 – 10 rokov. Pod vedením profesionálnych trénerov, absolvujú prvostupniaci päť výukových hodín. Žiaci a žiačky ZŠ budú rozdelení do rôznych výkonnostných skupín. Počas 60 minút výukovej hodiny sa budú zdokonaľovať vo svojich korčuliarskych schopnostiach s ohľadom na ich predchádzajúcu prax a skúsenosti.

Projekt „Škola na ľade“ bude prebiehať počas celého týždňa (6.2. – 10.2.2023) v čase od 13:45 – 14:45 hod., v priestoroch zimného štadióna Vladimíra Dzurillu.

Viac informácií nájdete na našom webe v sekcii „NAŠA ČINNOSŤ“ tu: ŠKOLA NA ĽADE