RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa rozhodol od tohto školského roka rozšíriť ponuku krúžkov na 6. Už tradičné krúžky futbalu a florbalu, sme doplnili  o krúžok frisbee, zápasenie, lukostreľbu a inline korčuľovanie. Všetky potrebné informácie nájdete na našom webe tu: KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ INFORMÁCIE 

Informačný článok k rozšíreným tŕeningovým skupinám futbalu a florbalu nájdete v článku na našom webe tu: Futbal a Florbal