RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. , zorganizoval veľmi úspešných 6 turnusov denného športového tábora pre deti vo veku od 7 do 14 rokov. Ihneď po spustení prihlasovania sa detí, boli všetky turnusy takmer okamžite obsadené, čo svedčí o dobrej reputácii z minulých rokov.

Hlavnou náplňou denného tábora bol šport, čomu bol prispôsobený denný program. Možnosti areálov, ktoré má RŠK, p. o. v správe sú naozaj veľké a takmer neobmedzené. Táborníci rôzneho veku sa mohli dosýta vyšantiť pri rôznych druhoch kolektívnych či individuálnych športov.  V rámci jednotlivých turnusov nechýbali výlety ako napríklad do jaskyne Driny, do stupavskej Biofarmy, hrad Devín, bratislavskej ZOO. Táborníci navštívili Vrakunsky lesík, či sokoliarske predstavenie na hrade Červený kameň.

Samozrejme, horúce letné počasie priam nabádalo na návštevu kúpaliska. Táto aktivita bola neoddeliteľnou súčasťou každého z turnusov, samozrejme ak to počasie dovolilo. A keď už sme pri počasí, to spolupracovalo až na malé výnimku počas všetkých turnusov. Hlavný vedúci spolu s animátormi mali pripravené alternatívy aj v prípade zlého počasia. Možnosti RŠK, p. o. sú  aj v tomto smere prispôsobené každému počasiu, čo bolo veľkou výhodou pri kreovaní programu aj počas daždivých dní. Okrem športových aktivít si táborníci precvičovali svoje mozgové závity pri hraní rôznych spoločenských hier a pri besedách.

Program jednotlivých turnusov sa koncipoval tak, aby sa deti dosýta zabavili pri rôznych športových aktivitách, ktoré boli vybalancované priestorom na aktívnych oddych, kde sa zapájala skôr hlava ako telo. Rôzne typy výletov boli naopak výrazným spestrením horúcich letných prázdninových dní. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojou troškou k dobre fungujúcemu stroju zvanému RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY 2021. Všetkým našim táborníkom prajeme úspešný vstup do nového školského roku 2021/2022.

Informácie o jednotlivých turnusoch:

I. turnsu: informácie

II. turnus: informácie

III. turnus: informácie

IV. turnus:informácie

V. turnus: informácie

VI. turnus: informácie

Kompletnú fotogalériu nájdete na našom fb profile tu: fotogaléria