RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. je známy svojimi aktivitami pre materské školy v našej mestskej časti. V rámci zimného obdobia je veľmi populárny projekt pod názvom Škôlka korčuľovania . Od začiatku školského roka 2023/2024 deti z materských škôl zatiaľ absolvovali  tri turnusy, ten posledný, štvrtý, aktuálne prebieha. Do projektu sa zapojilo 16 materských škôl. V rámci troch turnusov na ľadovú plochu vykorčuľovalo 322 detí. Posledný štvrtý turnus sem zatiaľ započítaný nie je.

Predposledný, tretí turnus

Počas mesiacov január  – február pokračoval projekt vyššie spomenutým tretím turnusom.  Prihlásilo sa 5 materských škôl a na ľade korčuľovalo 130 detí. Tie boli už tradične  zaradené do výkonnostných skupín, kde sa počas ôsmich výukových hodin učili základy korčuľovania (od padania na ľad a vstávania z neho, cez naučenie sa korčuliarskej abecedy, až po vyskúšanie si rôznych druhov slalomov alebo korčuľovanie vzad). Tak ako každý turnus, aj tento bol ukončený karnevalovou hodinou, na ktorú mali možnosť prísť sa pozrieť aj rodičia. Škôlku korčuľovania v rámci tohto školského roku ukončí práve prebiehajúci posledný, štvrtý turnus, do ktorého sú zapojené materské školy ET Haburská 6, MŠ Šťastná, MŠ sv. Vincenta de Paul, EP Nevädzová.

Povedali o nás po III. turnuse, ďakujeme:

Rodič MŠ Medzilaborecká: „Ďakujem Vám mnohokrát. Fotky a videá – super🥰“

Rodič EP Palkovičová: „Veľmi pekne ďakujeme. Kurz a fotky z neho potešili 😀 “

Rodič ET Haburská 4: „Synovi sa veľmi páčilo. Ďakujeme za fotky aj za profesionálne pripravený kurz korčuľovania a želáme veľa ďalších úspešných kurzov.“