Koniec školsky už klope na dvere. Spolu s koncom roka sa končia športové aktivity RŠK, p.o. pre základné a materské školy. Pokračujeme opäť v novom školskom roku 2017/2018. Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na nové výzvy.

Kolektív RŠK, p.o.:)