So začiatkom školského roku 2021/2022 sme rozbehli našu krúžkovú činnosť. Vzhľadom na nepredvidateľnú situácia, ktorá sa mení zo dňa na deň, sme sa rozhodli pre najpopulárnejšie krúžky a to futbal a florbal. Po necelom mesiaci fungovania sme sa porozprávali s koordinátorom a trénerom v jednej osobe Andrejom Pustayom, ktorý nám priblížil fungovanie.

Rozbehli sa nám krúžky futbalu a florbalu: krátke zhodnotenie?

V polovici mesiaca september sme otvorili naše obľúbené krúžky futbalu a florbalu. Na hodinách, ktoré sme stihli odtrénovať, sme si prešli cvičenia pre jednotlivcov s dôrazom na prihrávky a streľbu. Druhá polovica jednotlivých hodín bola zameraná na hru a vysvetlenie základných pravidiel. Našou snahou je hravou formou pracovať s deťmi tak, aby mali radosť a chuť  žiť život aktívne. Tomu samozrejme prispôsobujeme tréningový proces.

Koľko detí je zapojených do jednotlivých krúžkov?

V tomto školskom roku sa do florbalového krúžku zapojilo  27 detí a do futbalového krúžku sa zapojilo 21 detí. Momentálne sú kapacity oboch krúžkov naplnené. V priebehu roka môže dôjsť k uvoľneniu miest, prípadne k doplneniu hodín jednotlivých krúžkov, preto nás v prípade záujmu neváhajte kontaktovať.

Aké opatrenia sa tykajú detí a rodičov?

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ PRAVIDLÁ:

  • Do areálu vstupuje dieťa bez doprovodu (rodič, rodinný príslušník, osoba žijúca v jednej domácnosti) a preberá si ho tréner. Doprovod má zakázaný vstup do areálu!
  • Príchod detí bude možný 15 minút pred začatím tréningu. Po skončení tréningu sa deti odovzdajú doprovodu a to najneskôr do 15 minút od skončenia tréningu.
  • Prekrytie horných dýchacích ciest bude potrebné na základe aktuálnych opatrení Covid Automatu (Bratislava – Covid Automat (gov.sk)). Počas športového výkonu deti môžu rúško z tváre zložiť.
  • Vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré bude odovzdané v deň nástupu na 1. tréning!
  • Tréningy budú prebiehať na základe COVID opatrení pre šport a to v režime tréningov športových klubov. Cieľovou skupinou a maximálne limity pre športovcov, na ktorú sa budú vzťahovať opatrenie, bude skupina Základ (iná osoba ako OTP). COVID opatrenie pre šport nájdete na Kópia – tabulka covid2.xlsx (minedu.sk) alebo Bratislava – Covid Automat (gov.sk).
  • V prípade zhoršujúcej sa situácie bude krúžok pozastavený alebo zrušený!

Aká je tréningová morálka, čo sa zatiaľ robí aké sú plány na tuto sezónu?

Deti sa na tréningový proces veľmi tešili. Tréningový proces je dlhodobý a pracuje sa na zlepšovaní technických zručností jednotlivcov ako aj ich kondície. Naplánované sú rôzne zábavné prípravné hry, herné situácie či meranie si síl medzi sebou.

Andrej Pustay (RŠK, p. o.): „Som rád, že sme rozbehli aspoň nejaké krúžky. Stále pracujeme na otvorení ďalších krúžkov a kurzov, avšak v tejto „nepredvídateľnej dobe“ sa ťažko plánuje. Dúfame, že sa situácia ustáli a budeme môcť ponúknuť rodičom a ich deťom ďalšie kurzy a krúžky.“