RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.  pripravuje dlhodobú krúžkovú činnosť a kurzy korčuľovania pre deti vo veku od 6 – 15 rokov. O krúžky futbalu a florbalu je veľký záujem, čo dokumentujú počty prihlásených detí. Kurzy korčuľovania sú medzi deťmi tiež veľmi populárne. Všetky štyri turnusy boli takmer okamžite plné. Veľmi nás mrzí, že v dôsledku koronavírusu, sa nám nepodarilo rozbehnúť krúžok zápasenia.

Hlavným cieľom kurzu a krúžkov je pritiahnuť deti na športoviská, zdokonaliť ich v jednotlivých činnostiach v danom športovom odvetví. Záleží nám na tom, aby boli deti pod trénerskou taktovkou profesionálov, tak ako je to pri škôlkach plávania, alebo korčuľovania. S plnou vážnosťou pristupujeme k jednotlivým tréningovým jednotkám. Aj keď v tomto školskom roku sa už nestretneme, pripravujeme sa na nový školský rok, kde budeme spoločne ešte lepší.

Súhrn našej činnosti:

Kurz korčuľovania

I. turnus (15.9. – 27.10.2019)

 • 45 detí
 • 7 výukových hodín

II. turnus (3.11. – 15.12.2019)

 • 45 detí
 • 7 výukových hodín

III. turnus (12.1. – 16.2.2020)

 • 47 detí
 • 7 výukových hodín

IV. turnus (1.3. – 5.4.2020): Počas posledného turnusu sa kvôli nariadeniu vlády SR, ukončil kurz predčasne a to po druhej hodine.

 • 43  detí

Florbalový krúžok

 • September 2019 – Marec 2020
 • 38 detí
 • Areál netradičných športov a v telocvične základných škôl

Futbalový krúžok

 •  September 2019 – Marec 2020
 •  41 detí
 • umelá tráva v Areáli netradičných športov a  telocvične  základných škôl

Krúžok zápasenia

 Nový krúžok, ktorý sme pridali do našej ponuky za účelom zatraktívniť a rozšíriť naše pole pôsobnosti nemohol odštartovať, vzhľadom na situáciu spôsobenú šíriacim sa koronavírsuom. Pevne veríme, že po skončení  výnimočného stavu a uvoľneniu opatrení naplno krúžok spustíme.

Na záver…..

Ing. Andrej Pustay (metodik RŠK, p. o.): „Momentálne nevieme ako sa bude situácia s ochorením COVID-19 vyvíjať do budúcna. Predpokladáme však, že sa situácia ukľudní až počas letného obdobia. Do tejto doby sú všetky aktivity RŠK, p. o. pozastavené resp. zrušené. V RŠK, p. o. pracujeme aj na príprave Ružinovských športových prázdnin 2020, ktoré by sa mohli uskutočniť v mesiaci júl či august. Taktiež v predstihu pripravujeme aktivity na nový školský rok 2020/2021, v ktorom chceme pripraviť pre deti a verejnosť množstvo športových aktivít. Hoci RŠK, p. o. chce rozbehnúť športovanie v Ružinove čo najskôr, stále apeluje na ľudí, aby boli aj naďalej zodpovední a chránili nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ostatných.“