Aj napriek situácii v súvislosti s covid-19, pracoval tím RŠK, p. o. na príprave denného tábora pod názvom RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY.  Otvorených bolo šesť turnusov v mesiacoch júl a august, za dodržiavania prísnych hygienických predpisov.  Naplnenie jednotlivých turnusov prebehlo v rekordne krátkom čase, čo nás ako organizátora veľmi teší.

V rámci, už spomenutých šiestich turnusov, sa prestriedalo 252 detí vo veku od 7 do 14 rokov. Našou prioritou je a vždy bude kvalita a profesionalita ľudí, ktorí sa o chod tábora starajú a teda animátori spolu s hlavnou vedúcou. Tak ako po minulé roky, aj teraz bola s prácou našich animátorov spokojnosť, čo ocenili nie len deti, ale aj rodičia.

Prvý turnus začal 6. júla, posledným táborovým dňom v tomto roku bol piatok, 14. august. Počas 30 dní, zažili táborníci v jednotlivých turnusoch veľa zaujímavých momentov, navštívili rôzne zaujímavé miesta a čo je najpodstatnejšie, našli si nových kamarátov. Program jednotlivých turnusov sa odvíjal od počasia. To však neznamená, že keď nevyšlo počasie, program bol menej zaujímavý. V prípade nepriaznivého počasia sa táborníci dosýta vyšantili vo FUNCITY v Cubicone, kde mali k dispozícii rôzne preliezky, trampolíny a prekážky. Ak počasie neprialo, otvorili sa brány kina a zaujímavé filmové predstavenie s detskou tématikou. Nechýbali výlety na Biofarmu, do jaskyne Driny a Malkia parku. Vyžívali sa tiež naše športoviská, ktoré máme v správe. Futbal, florbal, ping pong, volejbal, vybíjaná, balónová vojna, hľadanie pečiatok a rôzne iné pohybové aktivity boli súčasťou každého jedného turnusu. Novinkou bola tento rok spolupráca s KNIŽNICOU RUŽINOV, ktorá pre deti pripravila rôzne zaujímavé aktivity v rámci projektu Letná čitáreň.

Každý zo šiestich turnusov mal svoje špecifiká, svoje čaro, svoju vlastnú dušu. Každý z turnusov bol svojský, špecifický, ale hlavne plný dobrej nálady a detského úsmevu. Veľká vďaka patrí všetkým animátorom, vedúcim, deťom a v neposlednom rade rodičom, že svoje ratolesti zverili práve nám.

Foto:

I. Turnus

II. Turnus

III. Turnus

IV. Turnus

V. Turnus

VI. Turnus