RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (RŠK, p. o.)  s blížiacim sa koncom kalendárneho roka pomaly, ale isto bilancuje svoju činnosť. Aktivity RŠK, p. o. boli cielené pre deti z materských škôl, základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť.

Materské školy

 Športové aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého života. RŠK, p. o. si uvedomuje, že pozitívny vzťah k športu treba budovať u detí od útleho veku. Práve preto aj v roku 2019 pripravil množstvo športového vyžitia, či už v rámci dlhodobých alebo jednorazových športových aktivít.

Pre predškolákov z materských škôl boli určené projekty „Škôlka korčuľovania“, „Škôlka plávania“ a „Škôlka lyžovania“. Škôlky plávania sa v roku 2019 počas štyroch turnusov zúčastnilo spolu 442 detí. Detičky sa učili plávať v plavárni Slovnaft. V rámci škôlky korčuľovania sa v priebehu štyroch turnusov dostalo na ľad spolu 548 detí.  So škôlkou lyžovania sme boli mimo Bratislavy, v stredisku Babia hora a Terchová, kde sa učilo lyžovať až 118 detí.

V rámci jednorazových aktivít organizuje RŠK, p. o. sériu škôlkárskych miniolympiád priamo v priestoroch materských škôl. Miniolympiád sa zúčastnilo viac ako 2000 detí z 20 materských škôl.

Základné školy

Dlhodobým projektom v rámci školského roka je medziškolská súťaž RUŽINOVSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ŽIAKOV (RŠLŽ). Pod názvom „Majster Ružinova“ sa v rôznych športoch odohrávajú turnaje pre žiakov a žiačky v dvoch vekových kategóriách. V roku 2019 sa do RŠLŽ zapojilo 10 základných škôl. Viac ako 616 detí predviedlo svoje športové zdatnosti vo futbalom, florbalovom, basketbalovom turnaji, vo vybíjanej a atletickom trojboji.

Krúžková činnosť

Pre deti vo veku od 6 do 15 rokov ponúklo RŠK, p. o. v roku 2019 florbalový krúžok, ktorého sa zúčastnilo spolu 51 detí,  futbalový krúžok, ktorý navštívilo 64 detí a hokejbalový krúžok, v ktorom trénovalo 9 detí. Počas zimného obdobia RŠK, p. o. zorganizoval  kurzy korčuľovania, ktoré sa stali veľmi obľúbené a navštívilo ich počas štyroch turnusov až 177 detí.

Denný tábor

Počas letných prázdnin RŠK, p. o. ponúkol v rámci šiestich turnusov 273 deťom z Ružinova denné tábory v Areáli hier Radosť Štrkovec. Čakal na nich program plný zábavy, výletov, ale aj športu. Tábory mali nie len športový charakter, ale vzdelávací.

Aktivity pre širokú verejnosť

Počas roka organizoval RŠK, p. o. podujatia aj pre verejnosť. Medzi obľúbené akcie patrili Športový deň seniorov, Halloweensky lampiónový sprievod a Mikuláš na ľade. RŠK, p. o. je aj spoluorganizátorom či partnerom podujatí. V roku 2019 to bol Retro Run a Retro Night Run, Športový deň detí a Ružinovská hodová cykločasovka. RŠK, p. o. počas roka otvorilo brány zimného štadióna, kde si mohli záujemcovia zakorčuľovať počas „verejka“ vždy v nedeľu.