RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. aj v práve končiacom sa roku 2018 pripravil veľké množstvo aktivít pre široké spektrum ľudí bez ohľadu na vek.  Ružinovčania mali možnosť využívať všetky športové areáli, v správe RŠK, p. o ., kde si mohli zahrať tenis, futbal, zabehať si, zakorčuľovať, zahrať florbal, hokejbal, hokej, či plážový volejbal. Možností ponúkame veľa, stačí si len vybrať.

Podobne ako po minulé roky, aj v tomto sme pripravili množstvo akcií pre materské školy, základné školy a širokú verejnosť. Veľmi nás teší, že počty účastníkov jednotlivých kurzov, krúžkov alebo jednorázových podujatí sú veľmi zaujímavé a zároveň do budúcnosti zaväzujúce.

Prehľad aktivít v kalendárnom roku 2018:

Kurzy a krúžky  v roku 2018:

 • Futbalový krúžok = 72 detí
 • Florbalový krúžok = 57 detí
 • Hokejbalový krúžok  = 9 detí
 • Kurz korčuľovania = 193 detí

Sumár aktivít pre materské školy:

 • Škôlka plávania = 382 detí v školskom roku 2017/2018 a 2018/2019
 • Škôlka korčuľovania = 396 detí v školskom roku 2017/2018 a 2018/2019
 • Lyžiarsky kurz =127 detí v I.  – III turnuse
 • Miniolympiády = takmer 2000 chlapcov a dievčat z MŠ v Ružinove

Sumár aktivít pre základné školy:

 • Ružinovská športová liga žiakov (RŠLŽ) = 744 detí

Sumár aktivít pre deti a mládež v letných mesiacoch:

 • Ružinovské športové prázdniny (I. – VI. turnus) = 270 detí

  Jednorázové akcie v kalendárnom roku 2018:

 • Športový deň Seniorov = cca 80 – 100 ľudí
 • Ružinovské hodové slávnosti = cca 300 detí
 • Halloweensky lampiónový sprievod = cca 80 detí s rodičmi
 • Mikuláš na ľade = cca 100 detí

Rekonštrukčné práce v ANŠ (Areál  za rok 2018:

 • Ihrisko s umelou trávou = výmena povrchu (ešte v decembri 2017); výmena a doloženie dosiek spolu s ich namaľovaním
 • Hokejbalové ihrisko  = prerobenie striedačiek, boxu časomiery a trestných lavíc resp. ich oddelenie a následné ich zasklenie (plexisklo), ochranná sieť okolo celého hokejbalového ihriska, svetlo v prezliekacej časti
 • Medzi halami = oddelenie veľkej a malej haly zateplenou OSB stenou

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p . o.

ĎAKUJEME