V dňoch 3. – 5. mája 2019 sa na Zimnom Štadióne Vladimíra Dzurillu uskutočnil veľmi zaujímavý mládežnícky turnaj pod názvom Bratislava Challenger, ktorého hlavným organizátorom bolo občianske združenie Slovakia Talents. Tento turnaj bol určený pre deti ročníka 2010.

Ľadová plocha zimného štadióna bola rozdelená na dve ihriská, na ktorých sa súbežne odohrávali dve stretnutia v dĺžke 21 minút. Na hráčov a aj samotných organizátorov čakala veľká porcia hokeja. Na turnaji bolo prihlásených 18 družstiev z piatich krajín. Svoje zastúpenie na turnaji malo, okrem domáceho Slovenska, aj Rakúsko, Bielorusko, Poľsko a Česko. Jednotlivé družstvá odohrali počas troch turnajových dní po 11 stretnutí.

Celkovo bolo na turnaji odohraných 98 stretnutí. V základných skupinách mali diváci možnosť vidieť 44 stretnutí a v bojoch o umiestnenie odohrali družstvá ďalších 54 stretnutí..

Celkovým víťazom turnaja sa stali hráči klubu Dukla Trenčín, druhé miesto vybojovali chlapci z družstva Polish Stars. Domáce družstvo HK Ružinov ´99 Bratislava sa umiestnilo na peknom treťom mieste a družstvo organizátora turnaja Slovakia Stars skončilo štvrté.

RŠK, p. o. je naklonené podobným projektom, ktoré výraznou mierou pomáhajú deťom napredovať v rôznych športových odvetviach, v tomto prípade v hokeji. Takýto turnaj s medzinárodnou účasťou a počtom teamov patrí práve k športovým udalostiam ktoré tento status majú.

Celý turnaj prebehol v príjemnej športovej atmosfére, v duch Fair-play. Vďaka za to patrí organizá­to­rom turnaja ako aj všetkým jeho aktívnym účastníkom. Veríme, že rovnako kvalitný turnaj sa podarí pripraviť aj v nasledujúcom roku.