Čoskoro nám bude končiť III.turnus denné tábora. Retrospektívny pohľad na zážitky formou fotogalérie.