Školský rok nám odštartoval so škôlkou plávania. Začal sa nám mesiac október, letné počasie vystriedal jesenný chlad, plavky vystriedali korčule. Dňa 5. októbra sme spustil obľúbený projekt „škôlka korčuľovania“ na Zimnom Štadióne Vladimíra Dzurillu.

Detičky pod vedením profesionálnych trénerov pracujú na premene z nekorčuliarov na hokejové a krasokorčuliarske hivezdičky. Rozdelení do výkonnostných skupín, 2 krát do týždňa, absolvujú tréningy hravou formou.

Do I.turnusu sa zapojili 3 materské školy. Ide o škôlky Exnárova, Západná a Nevädzová. Celkovo je zapojených takmer 120 detí. Detičky ukončia kurz karnevalom 14. novembra.

Mgr. Martin Kováč (metodik): “ Tento kurz sa teší veľkej popularite. Sme veľmi radi, že aj napriek istej dávke náročnosti, sa detičky zapájajú a postupne každou hodinou strácajú strach, obavy a rešpekt aj vďaka našim profesionálnym trénerom.“