Aktivity RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p .o. prebiehajú aj v zimných mesiacoch. Obľúbená krúžková činnosť je sústredená do telocviční ružinovských základných škôl. Viac o aktivitách sme sa dozvedeli od Ing. Andreja Pustaya.

1. Ako vyzerá priebeh krúžkov v zimnom období?

Počas zimného obdobia sa krúžky sťahujú z vonkajších priestorov do telocvične. Práca v teplejšom prostredí je príjemnejšia, čo oceňujú aj deti. Tréningy prebiehajú v rovnakom duchu ako vonku, no treba brať do úvahy veľkosť telocvične. Preto sa tréningy prispôsobujú ich veľkosti.

2. Ktoré vnútorné priestory sa na krúžkovú činnosť využívajú?

Počas zimného obdobia sa florbalový a futbalový krúžok presúva do telocviční ZŠ, s ktorými spolupracujeme. Jedine hokejbalový krúžok ostáva v hokejbalovej hale v Areáli netradičných športov. Deti sa však hýbu a preto im nie je zima.

3. Koľko detí sa jednotlivých krúžkov zúčastňuje? Je počas zimných mesiacov stúpajúci ci klesajúci trend?

Krúžky v zimnom období navštevuje vždy menej detí. Je to spôsobené nielen zlým počasím, ktoré nabáda ostať doma, ale aj zvýšenou chorobnosť v tomto období. Na florbalovom krúžku momentálne máme v priemere okolo 18 detí a na futbalovom krúžku to je okolo 15 detí. Počas jesenného a jarného obdobia je približne o 5 detí viac ako v tomto zimnom období.

4. Kedy sa plánujú krúžky presťahovať do vonkajších priestorov? Chystajú sa nejaké novinky?

Do Areálu netradičných športov sa dostaneme až 1.apríla 2019 . Dovtedy musíme vydržať v telocvični. V rámci noviniek, tento školský rok nechystáme žiadne výraznejšie zmeny. Jediná bude tá, že futbalový krúžok, v stredu, sa bude konať už na umelej tráve a nie na univerzálnom ihrisku ako doteraz.

Ing. Andrej Pustay:Deti sa na hodiny tešia a snažia sa poslúchať pokyny trénera. Ak poslúchajú, tak o to viacej hrajú. V opačnom prípade, keď deti nedávajú pozor, sa viac prihliada na tréningové prvky (zlepšovanie techniky a kondície). Od nového roku sa toto pravidlo osvedčilo a deti vedia, čo si dovoliť môžu a čo nie. Dúfam, že to bude pre všetkých prospešné. Na tréningoch musí byť zábava, ale aj disciplína.“