MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov, aj tento rok pripravujú mimoriadne úspešnú akciu, pod názvom Krúžkovanie Ružinova. Na tomto podujatí majú  rôzne organizácie možnosť prezentovať svoju krúžkovú a voľnočasovú činnosť. Túto možnosť využijeme aj my, RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o. a priblížime návštevníkom akcie našu činnosť.

Môžete nás prísť navštíviť a poinformovať sa 10. septembra, v sobotu, od 10:00 do Parku Andreja Hlinku.

Ing. Andrej Pustay : „Sme veľmi radi, že sa môžeme takouto milou a nenásilnou formou ako organizácia prezentovať.  Pripravujeme rôzne zaujímavé podujatia, či už krátkodobé, alebo dlhodobé,  revitalizujeme areály, takže návštevníkom podujatia je čo ponúknuť a je o čom poinformovať.“

 

fb rsk