Ako sme pred časom informovali RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pripravil aj v tomto školskom roku rôzne zaujímavé kurzy a krúžky pre deti vo veku od 6 – 15 rokov. Začal sa nám druhý mesiac školského roku 2018/2019, tak sme sa rozhodli vyspovedať osobu najzodpovednejšiu, a to Ing. Andreja Pustaya, ktorý nám prezradil ako sa jednotlivým krúžkom podaril štart do nového školského roku.

Ako sa rozbehla krúžková sezóna v novom školskom roku?

Tento školský rok RŠK, p. o. pripravila pre deti vo veku od 6 do 15 rokov 3 krúžky a 1 kurz. O krúžky a aj o kurz bol hneď od zverejnenia obrovský záujem. Nestačili sme sa čudovať, ako rýchlo sa zapĺňajú. Najrýchlejšie sa zaplnilo  korčuľovanie, ktoré sme oproti minulému roku rozšírili o ďalší turnus. Do 2 týždňoch sme boli plne obsadený a preto už nie je možné sa ďalej prihlasovať. Aj keď je z našej strany snaha o vyhovenie všetkým, žiaľ z kapacitných dôvodov to možné nie je. Taktiež máme záujem, aby bol tréningový proces kvalitný a zaujímavý, čo pri veľkých počtoch detí nie je vždy možné.

Aké počty prihlásených eviduješ po prvom mesiaci?

Na prvý tréning veľmi obľúbeného futbalového krúžku prišlo neuveriteľných 42 detí. Tento počet bol tak vysoký, že z kapacitných dôvodov sa už do tohto krúžku nedá prihlásiť. Florbalový krúžok v prvý deň tréningu navštívilo 24 detí. Aj tento fakt svedčí o tom, že naše krúžky patria medzi veľmi obľúbené v rámci Ružinova. Našou snahou je kvalitným tréningovým procesom a skvelými podmienkami, ktoré naše areáli ponúkajú, pripraviť zaujímavý zážitok pre všetkých účastníkov.

Ako sa rozbehol nový hokejbalový krúžok?

Nový krúžok v portfóliu RŠK, p. o. je hokejbalový krúžok. Ten oslovil zatiaľ 8 detí. Krúžok organizujeme v spolupráci s HBT Slovan, pričom je vidieť, že tréneri učia deti základom a pomaly ich pripravujú na prípravné stretnutia. Našou snahou je, aby sme tento krúžok ešte viac spropagovali a tým pádom vychovali novú generáciu detí, ktorá bude u nás hrávať hokejbal pravidelne.

Majú rodičia ešte možnosť prihlásiť svoje ratolesti do jednotlivých krúžkov?

Bohužiaľ ako som už vravel, tak sme momentálne plne obsadený okrem hokejbalového krúžku. Ak však niekoho zaujal tento krúžok, nech kontaktuje zodpovednú osobu za RŠK, p. o. a dozvie sa viac (viď nižšie). Samozrejme je našim cieľom vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov, ale nie na úkor kvality.

Aké máš zatiaľ pocity po skončenú prvého mesiaca a aké sú ciele?

Tento školský rok 2018/2019 sa nám rozbehol veľmi dobre. Dúfam, že deti budú spokojné s krúžkami a kurzom, ktoré pre nich robíme. Našim cieľom je pomôcť v rozvoji ich športových zručností a schopností. Máme skvelé podmienky v našich areáloch, ktoré na krúžkovú činnosť využívame. Čím viac detí bude športovať, tým bude ich život zdravší a plnohodnotnejší.

Kontakt:

Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk