RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa snaží širokým spektrom aktivít zasiahnuť čo najviac detí v našej mestskej časti. Pre materské školy pripravujeme obľúbené krúžky plávania, korčuľovania a lyžovania. Základné školy sa zúčastňujú dlhodobej súťaže pod názvom RŠLŽ. Všetky tieto krúžky a súťaže bežia v plnom prúde. Nemenej dôležitým projektom, ktorým sa snažíme ponúknuť ďalšie aktivity ružinovským deťom sú kurzy korčuľovania.

Dňa 28. októbra sa nám skončil I. turnus a hneď veľmi úspešný. Na „zimáku“ Vladimíra Dzurillu sa od 16. septembra učilo základom korčuľovania 44 detí pod vedením profesionálnych trénerov. V rozmedzí od 16. septembra do 28. októbra absolvovali deti vo veku 6 – 15 rokov celkovo 7 výučbových hodín. O kvalite kurzu a spokojnosti svedčia pozitívne komentáre na našich sociálnych sieťach.

Marek J. : „Našej dcérke sa korčuľovanie veľmi páči. Zároveň by som chcel oceniť, že RŠK, p. o. takýto kurz organizuje. Veľmi dobrá je forma a rozsah kurzu s deťmi, rozdelenými do skupín, podľa pokročilosti a veľmi dobrými trénermi, ktorí to s deťmi vedia.

Gabriela J. : „Chodíme k Vám korčuľovať každú nedeľu ráno a kurz sa nám a hlavne deckám veľmi páči.“

Maroš V. : „Chcem vyjadriť veľkú pochvalu trénerom a úrovni kurzu. Môj syn sa veľmi zlepšil. 100 bodov za spôsob výuky!“


Informácie k ďalším turnusom:

  • II. Turnus (4.11. – 16.12.2018)
  • III. Turnus (6.1. – 17.2.2019)
  • IV. Turnus (24.2. – 7.4.2019)

Metodické vedenie a administrácia:
Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel. č.: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk