RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., pripravuje aktivity nie len pre organizované skupiny z materských a základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Výborné podmienky na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu sa snažíme ponúknuť deťom a mládeži formou obľúbených kurzov korčuľovania.

V tomto školskom roku sme zaplnili už tri turnusy, do ktorých sa zapojilo takmer 150 detí vo veku od 7 – 14 rokov. Práve skončený turnus absolvovalo 47 detí.  Profesionálni tréneri, čo je priorita RŠK, p. o. , rozdelili deti do výkonnostných skupín od úplných začiatočníkov až po skúsených korčuliarov, ktorí si prišli zdokonaliť svoje „skills“.

Výukové hodiny kurzov korčuľovania nie sú len o drile, ale najmä o zábave. V prvom rade ide o to aby začiatočníci nezačali cítiť odpor k ľadu a korčuľovaniu ako takému, cieľom je hravou formou naučiť, prípadne zdokonaliť každého, kto sa do kurzu prihlásil.

Po tomto treťom kurze korčuľovania nasleduje posledný turnus v tomto školskom roku a bude trvať až do 5.4.2020. Časový harmonogram sa nemení. Aj tento posledný kurz korčuľovania je pre veľký záujem plne obsadený a nie je možné sa na neho prihlásiť.