S blížiacimi sa letnými aktivitami, pomaly ukončujeme sezónu krúžkov a kurzov na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu. Po ukončení korčuliarskych krúžkov pre materské školy, sme túto nedeľu ukončili aj kurzy korčuľovania.

V tomto školskom roku sme otvorili celkovo tri turnusy, kde sa pod vedením profesionálnych trénerov, deti zdokonaľovali v práci na ľade. Posledný kurz, ktorý trval od 1. apríla do nedele 6. mája absolvovalo 50 detí. Celkovo sa do všetkých troch turnusov zapojilo 148 detí.

Kurz bol určený pre deti vo veku 6 – 15 rokov. Podľa výkonnosti boli vytvorené skupiny od úplných začiatočníkov až po budúcich hokejistov, ktorí kurzy využili na vycibrenie si korčuliarskej techniky. Pevne veríme, aj vzhľadom na počet zapojených detí, že naša práca význam má, a už teraz je našou snahou pripraviť ponuku kvalitných kurzov aj v ďalšom školskom roku.