Vzhľadom na situáciu so šíriacim sa koronavírusom sme boli, aj keď veľmi neradi, nútení prerušiť našu činnosť.  Týka sa to aktivít ako škôlka plávania, kurzov, krúžkov, RŠLŽ. V sérii článkov si teda zhrnieme všetky aktivity, ktoré sme v školskom roku 2019/2020 usporiadali. V prvom zo série článkov, si pozrieme aktivity pre materské školy , ktoré sme my, ako RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. zorganizovali.

Školský rok 2019/2020, sme začali aj vzhľadom na ročné obdobie, škôlkou plávania. Ako organizácia sme veľmi radi, že aktivity smerom k materským školám sú veľmi úspešné.

Základné fakty:

1.  Škôlka plávania – I. turnus (10.9. – 3.10.2019) – vzhľadom na opatrenia sme v ďalších turnusoch v roku 2020 pokračovať nemohli.

  • 123 detí
  • 4 materské školy
  •  6 skúsených inštruktorov plávania

2. Škôlka korčuľovania – I. turnus (8.10. – 12.11.2019), II. turnus (14.11. – 17.12.2019), III. turnus (9.1. – 11.2.2020)

  •  296 detí (I. – III. turnus)
  • 10 materských škôl (I.  -III. turnus)
  • Posledný, IV. turnus, musel byť v strede výcviku ukončený, z dôvodu pandémie COVID-19. Ten spôsobil aj zatvorenie športovísk a tak 194 detí zo 6 materských škôlok nemohlo riadne skončiť  výcvik.

3. Škôlka lyžovania – I. turnus (8.1. – 13.1.2020), II. turnus (13.1. – 18.1.2020), III. turnus (14.1. – 19.1.2020)

  •  115 detí
  • 5 materských škôl
  • Prvé dva turnusy sa odohrávali v Selciach
  • Tretí turnus v Látkach.

Bohužiaľ, momentálna situácia nám nedovoľuje pripraviť škôlkárske miniolympiády, teda projekt, ktorý sa teší veľkej obľube a každoročne sa doň zapája viac ako 2000 detí z takmer všetkých materských škôl v Ružinove.

V ďalšom z článkov o našich aktivitách sa pozrieme na projekt určený pre základné školy, pod názvom RUŽINOVSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ŽIAKOV.

Buďme zodpovední!