RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., dlhodobo spolupracuje so základnými školami v našej mestskej časti. Veľmi úspešným celoročným projektom je RUŽINOVSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ŽIAKOV (RŠLŽ). Našou snahou je každý rok prinášať taký formát, aby bol zaujímavý a atraktívny pre našich partnerov, v tomto prípade základné školy.

Žiaľ, kôli momentálnej situácii, nebolo možné dokončiť tento ročník. Pripomenieme si kolá, ktoré sme stihli v tomto školskom roku zorganizovať.

RŠLŽ sa rozbehla v októbri turnajom vo florbale dievčat, v kategóriách staršie a mladšie. Turnaj sa uskutočnil v zrekonštruovanej hale v ANŠ (Areál netradičných športov). Do turnaja sa v oboch kategóriách zapojilo 121 žiačok z ôsmich základných škôl.

Výsledkový servis:

https://bit.ly/3b0xMyj

https://bit.ly/2JR767t

Ďalším športom, ktorý sme v rámci RŠLŽ dokázali zorganizovať bol futbalový turnaj dievčat. Tentokrát sa hralo v  kategórii staršie. Do turnaja sa zapojilo 67 žiačok zo siedmych ružinovských základných škôl.  Dejiskom futbalových súbojov, bola podobne ako v predchádzajúcom kole, zrekonštruovaná hala v ANŠ.

Výsledkový servis:

https://bit.ly/34r1pGE

Fakty z neúplnej sezóny 2019/2020:

  • 188 žiačok
  • 3 kolá
  • 2 športové odvetvia

Na základe nariadenia MČ Bratislava-Ružinov a krízového štábu o uzatvorení základných škôl, bola RŠLŽ prerušená a nasledujúce kolá sezóny 2019/2020 sa neodohrajú. Liga bude ukončená bez vyhlásenia majstra. Nasledujúcu sezónu 2020/2021 začneme štandardne a o termínoch kôl Vás budeme informovať. Tešíme sa na všetky predvedené športové výkony a veríme že v tejto neľahkej situácii  športujete v rámci možností vo svojich domovoch a čoskoro sa uvidíme.

Samozrejme nekončíme. V ďalšom zo série článkov sa obzrieme za jednorázovými podujatiami akými boli Halloweensky lampiónový sprievod, Mikuláš na ľade a Športovec Ružinova.

Fotogaléria: