RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pripravuje nie len dlhodobé športové aktivity pre materské školy, základné školy a širokú verejnosť, ale aj jednorázové tématické podujatia. V školskom roku 2019/2020 sme zorganizovali tradičný lampiónový sprievod v rámci Halloweenu, Mikuláš na ľade, ako súčasť otvorenia umelej ľadovej plochy Glice a taktiež sme zorganizovali slávnostný galavečer odovzdávania cien Športovec Ružinova.

1. Halloweensky lampiónový sprievod 

  • Toto podujatie patrilo k tým milším a kreatívnejším. Na podujatí sa okrem športových disciplín konalo aj kreatívne okienko, kde si deti vytvárali svoje vlastné halloweenske masky. Celá akcia bola ukončená pochodom s lampiónmi okolo Štrkoveckého jazera.

2. Mikuláš na ľade 

  • Tak ako každý rok, tak aj tento  bol Mikuláš s čertom potešiť deti na ľade zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Pre všetky poslušné deti doniesol sladkú odmenu, ktorá potešila viac ako 100 detí z materských škôl zriadených MČ Bratislava-Ružinov. Večer sa pre objavil na syntetickej ľadovej ploche ( Glice), pred DK Ružinov, kde urobil radosť viac ako 150 deťom . Na syntetickej ploche si vybrané deti spolu s reprezentantkami SR do 18 rokov zastrieľalo na bránku či prešlo slalomovú dráhu, ktorú pre nich RŠK, p. o. pripravilo.

3. Športovec Ružinova 2019 

  • Začiatkom roka 2020 RŠK, p. o. v spolupráci s MČ Bratislava-Ružinov a Cultus s.r.o., pripravilo slávnostný galavečer, s vyhodnotením najlepších športovcov za rok 2019 v kategóriách jednotlivec, družstvo, tréner a osobnosť. Na galavečer prijalo pozvanie viac ako 80 športovcov a hostí, pre ktorých bol pripravený sprievodný program a nechýbalo občerstvenie. Do hlasovania sa zapojilo takmer 2000 ľudí. Tí rozhodli o konečnom umiestnení.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa snaží podujatia pripraviť tak, aby ich náplň zasiahla čo najširšie spektrum obyvateľov našej mestskej časti. V ďalšom pokračovaní si pripomenieme našu krúžkovú činnosť. Dlhodobými projektami je florbalový, futbalový krúžok a kurz korčuľovania. Najnovším prírastkom je krúžok zápasenia.

Fotogaléria: