RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o. ponúka pre širokú verejnosť korčuľovanie na zimnom štadióne V. Dzurillu. Nedeľné popoludnia sa brány nášho zimáku otvoria a ľudia si tak môžu prísť aktívne oddýchnuť od každodenného stresu, nabrať energiu do nového pracovného týždňa.

Verejné korčuľovanie je prístupné pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Najmenší korčuliari majú vymedzenú a oddelenú časť ľadovej plochy. Na bezpečnosť a dodržiavanie poriadku, dozerá služba. Chceme tak predísť zraneniam, a zabezpečiť bezproblémové športové vyžitie pre návštevníkov.

Peter:„ Sme veľmi radi, za túto možnosť športového vyžitia nie len pre mňa ale aj pre moju rodinku. Pekné prostredie, máme to blízko z domu. Je to super takto aktívne tráviť nedeľné popoludnia.“

Zuzka:„ Je to aktivita, ktorú nemáte možnosť robiť po celý rok, pre mňa je to spríjemnenie víkendu, troška zmena.  

Nikolka: „ S maminou a tatom chodíme korčuľovať pravidelne. Ešte mi to moc nejde, ale učím sa. Tu blízko bývame, takže času trávime na zimnom štadióne, keď sa dá veľa. 

Program verejného korčuľovania v mesiaci november:

20.11. 14.45 – 16:30

27.11. 14 : 45 – 16:30

Infromátor: 

0917 688 525

Manažér zimného štadióna: 

+421 905 858 014

ver ver2

ver3            zs-logo-002