Čas ubieha rýchlo ako voda. Denný športový tábor sme odštartovali v pondelok, 1.júla 2019. Posledné zážitky, posledné vyhodnotenie bolo tento piatok, 9. augusta, teda šesť týždňov od začiatku.

Program práve skončeného turnusu sa prispôsoboval vrtochom počasia. Už tradične, prvý deň patril športovým aktivitám v ANŠ a zoznamovaniu sa detí s deťmi a detí so svojimi vedúcimi/animátormi. Utorok a streda si podelili výlet zábavný so športovými aktivitami a streda bol výlet poučný a motivačný.

Utorok sme navštívili deťmi veľmi obľúbený KIDS HOUSE. Preliezky a šmykľavky, trampolíny a  aktívny oddych boli náplňou skvelého športového dopoludnia. V stredu táborníci navštívili zaujímavú interaktívnu výstavu „Moje mesto povolaní“, kde sa mohli zoznámiť s rôznymi povolaniami z rôznych oblastí života. Tento týždeň sme vynechali kúpanie, ale okrem spomínaných výletov sme navštívili aj bratislavskú zoologickú záhradu. Spestrením programu bolo hľadanie strateného pokladu a samozrejme, posledný deň celkové vyhodnotenie.

Po šiestich týždňoch tu máme koniec veľmi úspešného projektu „Ružinovské športové prázdniny 2019“. Už čoskoro prinesieme súhrnné informácie na našom webe.