RŠK, p.o. MČ Bratislava – Ružinov a Green Bike pripravujú na hodovú sobotu 24. septembra, tradičné podujatie Ružinovská hodová cykločasovka 2016.

Základné informácie, ktoré je potrebné vedieť:

1.  Názov pretekov:

Ružinovská hodová cykločasovka 2016 (cestné cyklo preteky)

2.  Organizátori:

MČ Ružinov, RŠK BRATISLAVA, GREEN BIKE

3.  Termín pretekov:

24.septembra 2016

4.  Miesto konania:

štart / cieľ: – Ružinovská cesta (při Štrkoveckom jazere)

5.  Prezentácia:

23.9. – predajňa Green Bike, Ružová dolina 25
24.9. | 11:00 – 12:30 v mieste konania

6.  Časový harmonogram:

11.00 – 12.30:      prezentácia pretekárov, Ružinovská ulica pri jazere Štrkovec
12.45:                   oficiálne otvorenie pretekov
13.00:                   štart prvého pretekára, interval 30 sekúnd
(pretekári budú štartovať podľa prideleného štartového čísla pri prezentácii)
17:00                    vyhodnotenie pretekov
(závisí od počtu pretekárov, do 30 minút po dojazde posledného pretekára)

7.  Vyhlásenie výsledkov:

Vyhlásenie víťazov bude počas hodov o 17:00 do 17:30 v parku Andreja Hlinku
Ceny ( vecné ceny, finančné ceny )

8.  Kategórie:

pretekári bez cyklistickej licencie (kategórie OPEN, t.j. prihlásiť sa a pretekať môže ktokoľvek)

 • kategória:  do 5 rokov (2011 a skôr) – kategória s vozíkmi a detskými sedačkami
 • kategória:  do 10 rokov (2007 a neskôr) – v sprievode rodiča
 • kategória:  10 – 15 rokov (2001 – 2006)
 • kategória:  16 – 18 rokov (1998 – 2000)
 • kategória:  19 – 39 rokov (1997 – 1977)
 • kategória:  40 – 49 rokov (1976 a skôr)
 • kategória:  50 a viac rokov (1966 a skôr)

pretekári s cyklistickou licenciou (iba pre registrovaných jazdcov s platnou cyklistickou licenciou)

 • kategória:  Žiaci – 10 – 15 rokov (2001 – 2006)
 • kategória:  Juniori – 16 – 18 rokov (1998 – 2000)
 • kategória:  ELITE – 19 – 39 rokov (1997 – 1977)
 • kategória:  Masters A (1976 – 1967)
 • kategória:  Masters B (1966 a skôr)

V prípade účasti minimálne 5 dievčat (žien) v jednotlivých kategóriách budú vytvorené aj dievčenské / ženské kategórie. Pri zadeľovaní do kategórií platí vek účastníka dosiahnutý v roku 2016

9.  Trať:

Trasa cykločasovky vedie, od areálu hier Radosť Štrkovec po Ružinovskej ulici – kde je štart aj cieľ pretekov s otočkou na konečnej električiek a späť. Trasa meria 4,8 km

 

riaditeľ pretekov: Miroslav Bílik
traťový komisár: Ladislav Findl
hlavný rozhodca: Zdeno Holba
zdravotník: Rýchla Zdravotná Služba

11.  Štartovné:
7 €    Deti a mládež do 18 rokov zadarmo.

12.  Platba:
– platobný príkaz:

          na číslo účtu: 2923851670/1100 Tatra Banka

          IBAN: SK7811000000002923851670
          SWIFT/BIC: TATRSKBX
13.   Záverečné ustanovenia:

 1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať preukazom poistenca a dokladom totožnosti s fotografiou (OP, školský preukaz, električenka, …). Každý účastník dostane v rámci štartovného občerstvenie
 3. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prípade neočakávanej udalosti. Zmeny budú oznámené ráno v deň pretekov do 10.00 hod.
 5. Pretek sa končí dojazdom pretekára do cieľa.
 6. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov a policajných zložiek.
 7. Každý pretekár musí mať počas preteku na hlave ochrannú prilbu.

14.    Kontakt:

podrobnejšie informácie o pretekoch ako aj registrácia pretekárov bude prebiehať od 5.septembra 2016 v predajni Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava -Ružinov alebo elektronicky na stránke http://casovka.greenbike.sk.Telefonický kontakt 0911 773 957