RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o. zorganizoval v dňoch 3.7. – 11. 8 2017 denný športový tábor pre deti z MČ Bratislava – Ružinov a okolia. Počas 6 turnusov sme potešili 198 detí vo veku od 7 – 14 rokov. Počas týchto dní boli táborníci zverení do rúk šikovným mladých animátorov, a dvoch hlavných vedúcich, metodikov RŠK, p.o. Martina Kováča a Andreja Pustaya.

Program denného tábora sa prispôsoboval najmä počasiu, ktoré vedelo nie raz, či už príjemným,  alebo nepríjemným spôsobom, ovplyvniť denný, respektíve týždenný program. Ako už aj z názvu vyplýva, pravidelná športová aktivita bola na dennom poriadku. Deti si vyskúšali základy rôznych, či už kolektívnych, alebo individuálnych športov. Animátori spolu s hlavnými vedúcimi využívali najmä naše domovské areáli, ktorých variabilita je skutočne veľká, škála športov bola viac menej neobmedzená. Medzi najobľúbenejšie aktivity patril beachvolejbal, stolný tenis, samozrejme futbal a florbal.

Denný tábor nebol len o športovej aktivite, ale aj o spoznávaní zaujímavých miest. Táborníci navštívili bratislavskú zoologickú záhradu, kde mali možnosť vidieť rôzne druhy zaujímavých zvierat. Nechýbali výlety spojené s opekačkou na Železnej studničke, taktiež športová zábava na preliezkach v športovom areáli Nová Doba. Po minuloročných dobrých skúsenostiach sme navštevovali priestor Cubiconu, kde sa táborníci vyšantili na trampolínach od výmyslu sveta. Tohtoročnou novinkou bol poznávací, zážitkový výlet v Bojniciach a už tradičné výlety na hrad Červený Kameň.

Tento rok bol opäť výnimočný, opäť plný zážitkov, skvelých detí a úžasného personálu. Pevne veríme, že spomienky na dni strávené v našom dennom tábore budú ešte dlho rezonovať v hlavách všetkých zúčastnených. UŽ teraz sa tešíme na ďalší rok, ďalšie zaujímavé a zábavné chvíle.

Veľká vďaka patrí našim animátorom Maroš Mišovič, Marian Mišovič, Michaela Sedláčková, Katarína Baltová, Anna Tonková, Martin Adamovič, Martin Dubiny, taktiež rodičom a v neposlednej rade každému jednému táborníkovi.