Krásne slnečné počasie, plný batoh zážitkov a spokojnosť na tvárach detí. Všetko toto bolo typickým znakom v poradí už tretieho turnusu ružinovského denného tábora. Viac ako 30 detí spolu s animátormi a metodikom RŠK, p.o. absolvovali výlet ku koníkom, famóznu letnú opekačku v príjemnom lesnom prostredí a samozrejme nechýbali ani návštevy kúpaliska Delfín.

Počasie prialo všetkým aktivitám, ktoré boli na daný týždeň naplánované. Denné teploty siahali k hranici 35 stupňov, práve preto deti privítali schladenie sa na kúpalisku a taktiež výlet do prírody, kde si spolu s animátormi pripravili  celodennú opekačku, vyplnenú rôznymi športovými aktivitami. Veľký ohlas mal výlet ku koníkom, kde si deti mohli vyskúšať osedlať koňa, odvážnejší si vyskúšali jazdu.

Martin Kováč( metodik): „ To, že k nám bolo počasie zhovievavé, nám značne uľahčilo prácu s programom pre deti tak, aby boli všetky spokojné. Aktivity, ktoré sme si naplánovali sme mohli realizovať s maximálnym kľudom. Každý turnus sa snažíme pre deti pripraviť extra zážitok, v tomto turnuse to boli práve koníky. úsmevy na tvárach detí a ich nekonečné rozhovory na tému kone nás len ubezpečili o správnosti výberu tejto aktivity.“

IMG_6495 IMG_6494

V poradí už IV. turnus sa začína v pondelok 25.7.2016. Tešíme sa na nových táborníkov.

Informácie o možnosti prihlásiť dieťa do denného tábora nájdete tu:

https://rskruzinov.sk/nasa-cinnost/ruzinovske-sportove-prazdniny/