Skončil sa nám mesiac júl a s ním v poradí IV. turnus nášho denného športového tábora. Počasie nám trochu zmenilo plány, čo však neznamenalo, že boli naši kemperi o niečo ochudobnení. Opekačka, spestrenie tábora kino predstavením, kúpalisko Delfín a veľa veľa športovej zábavy.

Program tohto turnusu bol nasledovný. Krásne slnečné počasie, ideálne na kúpanie sa sme využili na návštevu kúpaliska Delfín. Pondelok a utorok patrili plaveckým disciplínam. V stredu sa boli deti schladiť v lese na Peknej ceste, kde spolu s animátormi a metodikom RŠK, p. o.  strávili deň ako lesní trpaslíci, opekaním a rôznymi zaujímavými športovými aktivitami. Vo štvrtok bolo počasie proti všetkým aktivitám, ktoré boli plánované na von. Preto bol denný tábor spestrený zaujímavým kino predstavením. V piatok opäť pálava a krásne, slnečné počasie. Návšteva kúpaliska bola teda jasná voľba.

Andrej Pustay (metodik): „Aj napriek malým zmenám, ktoré boli vynútené vzhľadom na nepriaznivé počasie, sme pripravili program pre deti tak, aby boli všetci spokojní. Najmä výlet do lesa spojený s opekačkou bol pre deti zážitok. „